Севастьянов А. В. Десять лет на службе крымоведения: Российское общество по изучению Крыма (1922–1932) / Под ред. А. А. Непомнящего.– Симферополь, 2010.– 256 с., ил.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 13).

Выпуск 13: Севастьянов А. В. Десять лет на службе крымоведения: Российское общество по изучению Крыма (1922–1932) / Под ред. А. А. Непомнящего.– Симферополь, 2010.– 256 с., ил.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 13).

Рецензии: Гаврилюк Н. А. Колективний портрет краєзнавців на тлі суворої епохи // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; Українське т-во охорони пам’яток історії та культури.– Київ, 2011.– Вип. 19.– С. 295–298; Кочубей Ю. М. Джерело до історії науки про Крим // Східний світ.– Київ, 2012.– № 2.– С. 116–119; Пинчук Ю. А. Синкретична історія кримознавства 20-х рр. ХХ ст.: спроба незаідеологізованого аналізу // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки».– Симферополь, 2011.– Т. 24(63), № 1.– С. 90–92; Реєнт О. Путівник із кримського краєзнавства 20-х років минулого століття // Краєзнавство.– Київ, 2011.– № 2.– С. 338–339.