Бобкова О. М. А. Я. Фабр: портрет администратора на фоне эпохи / Под ред., вступ. ст. А. А. Непомнящего; Центр памятниковедения НАН Украины и УТОПИК.– Киев, 2007.– 321 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 8).

Выпуск 8: Бобкова О. М. А. Я. Фабр: портрет администратора на фоне эпохи / Под ред., вступ. ст. А. А. Непомнящего; Центр памятниковедения НАН Украины и УТОПИК.– Киев, 2007.– 321 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 8).

Рецензии: Галь Б. О. Таємниця одного адміністратора // Історія і культура Придніпров`я: невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник / Нац. гірничий ун-т.– Дніпропетровськ, 2009.– С. 236–240; Кавун М. Э. Историографическое возвращение «забытого администратора» Южной Украины // Грані.– Дніпропетровськ, 2012.– № 8(88).– С. 146–150; Сінкевич Є. Г. Цінне дослідження в царині біоісторіографії // Південний архів: історичні науки: збірник наук. праць / Херсонський держ. ун-т.– Херсон, 2008.– Вип. 27.– С. 237–238; Шандра В. С. [Рецензія] // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. / Ін-т історії України НАН України.– Київ, 2008.– Вип. 14.– С. 350–354.