Кармазіна Н. В. Нариси розвитку історичного краєзнавства в Криму (1954–1991 рр.) / За ред. та вступ. ст. А. А. Непомнящого.– Сімферополь: Таврія, 2005.– 177 с.– (Серія: «Біобібліографія кримознавства; вип. 4).

Выпуск 4: Кармазіна Н. В. Нариси розвитку історичного краєзнавства в Криму (1954–1991 рр.) / За ред. та вступ. ст. А. А. Непомнящого.– Сімферополь: Таврія, 2005.– 177 с.– (Серія: «Біобібліографія кримознавства; вип. 4).

Рецензии: Горак В. Нове слово в історичному кримознавстві // Історичний журнал.– Київ, 2007.– № 1.– С. 116–117; Зозуля С. Ю. Історіографія повоєнного пам’яткознавства в Криму: точка відліку // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; Українське т-во охорони пам’яток історії та культури.– Київ, 2006.– Вип. 9.– С. 225–228.