Непомнящий А. А. Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения.– Симферополь: Бизнес-Информ, 2005.– 432 с., ил.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 3).

Выпуск 3: Непомнящий А. А. Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения.– Симферополь: Бизнес-Информ, 2005.– 432 с., ил.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 3).  

Рецензии: Бездрабко В. В. «Вони приносять смертним сліди відлинулих богів у темряву світової ночі…» або ремінісценції замість рецензії // Боспорские исследования=Bosporos Studies / Крымское отделение Ин-та востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины.– Симферополь; Керчь, 2006.– Вып. 11.– С. 387–393; Горбик В. А. Биография с человеческим лицом // Историческое наследие Крыма.– Симферополь, 2005.– № 11.– С. 202–204; Матвеева Л. В. [Рецензия] // Східний світ.– Київ, 2006.– № 1.– С. 188–189; Мельник Н. Арсеній Іванович Маркевич – «кримознавець номер Один» // Бібліотечний вісник.– Київ, 2005.– № 5.– С. 56–57; Нейжмак А. Достойне поповнення скарбниці кримського краєзнавства // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника.– Львів, 2006.– Вип. 14.– С. 540–543; Пінчук Ю., Горак В. Життєвий і творчий шлях А. І. Маркевича в контексті історії кримського краєзнавства // Історичний журнал.– Київ, 2005.– № 5.– С. 124–125; Пучков А. Науковий життєпис Арсенія Маркевича // Мова та історія.– Київ, 2005.– Вип. 84.– С. 162–166; Пучков А. А. Бытоописание А. И. Маркевича в русле истории крымоведения // Библиография.– Москва, 2006.– № 6.– С. 64–67; Фокеев В. А. Классику-крымоведу посвящается // Мир библиографии.– Москва, 2006.– № 1.– С. 89–90; Хмарський В. М. Шлях історика на тлі доби // Записки історичного факультету / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.– Одеса, 2006.– Вип. 17: Присвячується ювілею професора кафедри нової та новітньої історії, доктора історичних наук Дмитра Павловича Урсу.– С. 418–422; Швидько Г. К. Кримознавство і наш край // Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник / Нац. гірничий ун-т.– Дніпропетровськ, 2006.– С. 231–233; Шичко С. «Оторвавшись от ветки родимой…» // Нёман.– Минск, 2010.– № 11.– С. 218–221.