Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения.– Симферополь: Изд-во «СГТ», 2008.– Т. 2: TAURICA ORIENTALIA.– 600 с., ил.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 12).

Выпуск 12: Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения.– Симферополь: Изд-во «СГТ», 2008.– Т. 2: TAURICA ORIENTALIA.– 600 с., ил.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 12).

Рецензии: Дубровіна Л. Нове просопографічне видання з серії «Біобібліографія кримознавства» // Бібліотечний вісник.– Київ, 2009.– № 3.– С. 59–60; Кочубей Ю. Персоніфікована історія дослідження Криму // Народна творчість та етнографія.– Київ, 2009.– № 2.– С. 79–81; Пучков А. А. Ориентальные ориентации крымской историографии // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; Українське т-во охорони пам’яток історії та культури.– Київ, 2009.– Вип. 16.– С. 282–294; Реєнт О. Нове ґрунтовне дослідження з історії кримознавства // Історичний журнал.– Київ, 2009.– № 3.– С. 125–126; Тункина И. В. Фундаментальные исследования по истории науки // Питання історії науки і техніки.– Київ, 2009.– № 2.– С. 65–67; Урсу Д. П. Енциклопедія кримознавства // Краєзнавство.– Київ, 2009.– № 1/2.– С. 236–238; Цыганкова Э. Г. [Рецензия] // Східний світ.– Київ, 2009.– № 2.– С. 173–175.