Непомнящий А. А. Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения.– Киев: Стилос, 2012.– 464 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 15).

Выпуск 15: Непомнящий А. А. Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения.– Киев: Стилос, 2012.– 464 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 15).

Рецензии: Василюк О. Д. Нове ґрунтовне дослідження про видатного сходознавця // Східний світ.– Київ, 2012.– № 4.– С. 189–191; Дзиговський О. М. Ґрунтовне дослідження з історії кримознавства та бібліотечної справи на Півдні України // Вісник Одеського національного університету. Сер.: «Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».– Одеса, 2012.– Т. 17, вип. 2(8).– С. 147–149;  Михайлов В. В., Пученков А. С. [Рецензия] // Клио.– Санкт-Петербург, 2014.– № 9(93).– С. 147–148; Пінчук Ю. Історія кримознавства крізь життя професора Миколи Ернста // Київська старовина.– Київ, 2012.– № 5/6.– С. 214–216; Сминтина О. В. Портрет кримського краєзнавця перших радянських десятиріч // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; Українське т-во охорони пам’яток історії та культури.– Київ, 2012.– Вип. 22.– С. 315–318; Тункіна І. Відкриваючи невідомі сторінки історії кримознавства // Краєзнавство.– Київ, 2012.– № 3.– С. 203–205; Gavrilyk N. [Рецензия] // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia.– Leiden, 2014.– Vol. 20, issue 2.– Р. 262–265.